uncore.org/

Súcitné Rozriešenie


Ľudia, ktorí sa snažili zdiskreditovať mňa, moje meno a dobrú povesť. Tí ktorí fabrikovali lži, rozsievali nenávisť a nepochopenie ako výsledok ich vlastných pripútaností a mocenských ambícií. Niektorí z nich konali pod vplyvom jedného človeka, hlavy Asociácie. Tento človek zviedol ostatných, jeho dlhodobé nesprávne pochopenia, egoistické činy, nezodpovednosť a malomyseľnosť eventuálne vyústili do udalostí, ktoré sa udiali.

Niektorí tvrdia že to bolo nevyhnutné aby sa udiala exkomunikácia ako precedens pre ostatné prípady, no hovorím vám, že tieto udalosti sa nemuseli odohrať v takejto forme. Karmická zodpovednosť určite bude vyvodená v tomto prípade, nie je možné aby dopad takejto magnitúdy ostal bez povšimnutia Bohov a Buddhov na vysokých úrovniach.

Doba, kedy túto smietku prachu na úplnom povrchu zeme nesledovali nebeské bytosti a ohromné kozmické telesá je preč. Náprava sa priblížila, až dosiahla úplný povrch.

Všetci ľudia zapojení do môjho prenasledovania na Slovensku, opýtajte sa seba, neboli ste zvedení na scestu prepožičaným titulom, jedného človeka bez autority, ktorý využil svoje postavenie? Je tento výsledok vecí to, čo ste mali na mysli, keď ste konali tak ako ste konali zatvárajúc oči pred Pravdou, hrajúc sa na nepočujúcich a nevidomých?

Odteraz je na karmickú zodpovednosť braný jediný človek, iniciátor tohto prenasledovania, hlava asociácie Falun Gong Slovensko. Sám bude musieť niesť plné karmické následky za to čo spôsobil a nebude človeka, ktorý by mu pomohol. Čas na nápravu spôsobenej škody uplynul.

Čo sa týka mňa, ja niesom pripútaný k žiadnemu konkrétnemu výsledku tejto udalosti. Ja neuznávam toto prenasledovanie usporiadané starými silami, škody ktoré spôsobili a karmické následky budú musieť niesť v plnej miere ľudia za to zodpovední, s nimi spojení démoni aj ich temní prisluhovači.

17. november 2022
Ri Yaouyue