uncore.org/

Orgány Štátu


Čínska ľudová republika je vinná z rozsiahleho medického experimentovania na politických väzňoch podobného Nacistom

Martin Elliott

April 28, 2022

Moja kariéra detského kardiologického chirurga sa takmer celá zaoberá transplantáciou. Medicína by mala byť opatrujúca profesia, hľadajúca to najlepšie pre pacientov, nerobiaca zlo, a pôsobiaca v pravde ako základ pre dôveru. Transplantácia by mohla byť apoteózou ľudskej veľkorysosti, pretože jeden človek dovoľuje darovať orgán, aby zachránil život iného, zvyčajne jemu neznámeho. Nanešťastie, v niektorých oblastiach bola táto etická báza ignorovaná a orgány boli odstránené násilím a bez súhlasu väzňov svedomia, čo často vyústilo do ich smrti. Medici, konajúc na príkaz štátu sú častokrát zahrnutí a teda majú spoluúčasť na zločine.

V 2016 som bol pozvaný aby som sa stal členom Čínskeho Tribunálu, tribunálu ľudí poverených prezeraním a vynesením rozsudku (publikovaného v 2020) o evidencii násilného odoberania orgánov od zadržaných v Čínskych zadržiavacich táboroch (najmä praktizujúci Falun Gong, Čínskeho spirituálneho a náboženského hnutia založeného v 1992). V tom čase som si nebol vedomý takejto evidencie a veľmi slabo vedmomý prítomnosti táborov. Bol som šokovaný, nielen tým čo som sa dozvedel ale aj faktom že som o tom nevedel; ani média, ani vlády Západu uspešne neodhalili tieto informácie. Následne, efektívnejšie reportovanie médií odhalilo potláčanie Ujgurskej populácie, Moslimskej menšiny v Xinjiangu, Číne. Druhý občiansky tribunál, Ujgurský Tribunál, bol založený v 2020 a poblikoval svoje výsledky v 2021.

Občianske tribunály sú nezávislé, pokojné hnutia založené členmi občianskej spoločnosti aby adresovali neprávosti asociované s prebiehajúcimi, alebo minulými zločinmi. Boli založené, keď občania cítili, že vlády a medzinárodné telá neuspeli v konaní, ale konať mali. Sú zložené z občanov ako sudcov a vynášajú rozsudky. V prípade Čínskych a Ujgurských tribunálov, štandardná metóda bola "za akýmykoľvek pochybnosťami." Plná evidencia poskytnutá tribunálu, aj napísaná aj osobne, je prístupná verejnosti. Obidva tribunály opakovane pozvali Čínsku Ľudovú Republiku aby poskytkla dôkazy; neposkytla.

Ako vysvetlili Clive Hamilton a Mareike Ohlbberg spájanie Čínskej Komunistickej Strany (ČKS) s Čínskym národom a ľuďmi vedie k rôznym druhom nepochopenia. ČKS vedie autoritársky režim, definuje vhodné myšlienky a agresívne implementuje vieru a pravidlá strany. ČKS odmieta, v skutkoch aj slovách, demokraciu a slobody uznané v Univerzálnej Deklarácii Ľudských Práv Spojených Národov: slobody slova, zhromažďovania, náboženstva a viery; slobodu od prenasledovania; právo na súkromie; a rovnakú ochrnau pod zákonom. Čo je dovolené vedieť jednotlivému Čínskemu občanovi upraví jeho názor. Je dôležité si uvedomieť toto pozadie, keď sumarizujeme nálezy dvoch tribunálov.

Najprv, Čínsky Tribunál. Evidencia ukázala, že ČKS po 1999 uväznila tisíce ľudí v detenčných kempoch, najmä praktizujúcich Falun Gong, výhradne kôli ich viere. Jiang Zemin, vtedajčí Čínsky prezident, oznámil vytvorenie "Úradu 610", bezpečnostnej agentúry oddanej vyhladeniu Falun Gongu. Jiang sa zľakol veľkosti (70 miliónov bolo viac oddaných ako mala strana); tomu že sa zapáčil mnohým, dokonca aj najvyššie postaveným v ČKS; a jeho mierovými hodnotám, považovaným za návrat k Čínskemu slabošstvu. Komplexná štruktúra bola stvorená aby vykonala tieto nariadenia. Falun Gong - spolu s Ujgurmi, Tibeťanmi, Taiwanom a demokratickými aktivistami - tvorili Čínske takzvané "päť jedov."

Zadržania boli tvrdé a brutálne, a my sme prišli k názoru že to je nad všetky pochybnosti, že ČKS spravila tieto zločiny proti ľudskosti - konkrétne depriváciu slobody, vraždy, mučenia, znásilnenia, a iné sexuálne násilie a prenasledovanie založené na rasovej, národnej, etnickej, kulúrnej alebo náboženskej zámienke.

Od 1984, Čína vykonávala transplantácie orgánov používajúc odsúdených väzňov. Počuli sme dôkazy od chirurgov, ktorí boli donútení odstrániť orgán od väzňa ktorý bol iba "čiastočne" popravený. Väzeň bol strelený do pravej hrude, namiesto do lebky, a brušné orgány boli narýchlo odstránené pred smrťou. ČĽR odpovedala na medzinárodný tlak a teda znížila jej ohromný počet exekúcií, a teda zdroj orgánov pre transplantácie sa mal znížiť. Nebol žiadny dobrovoľný darcovský systém ak na Západe. No na prelome 21. Storočia bolo nariadenie ČKS rozšíriť celoštátne transplantácie aby sa dosiahla pozícia svetového vodcu v obchodovaní s orgánmi. Stále však nebol žiaden dobrovoľný darcovský systém. Boli vybudované obrovské nemocnice a transplantačné služby sa rýchlo rozrástli. Zatiaľčo Čínske autority hovoria že bolo spravených 10,000 transplantácií ročne medzi r. 2000 a 2010, dáta získané prezeraním jednotlivých webstránok nemocníc, publikácií a vedeckých článkov - podporené telefonickými hovormi medzi výskumníkmi - odhaduju že sa ročne spravilo medzi 60,000 a 90,000 translantácií. Počet exekúcií padol z 12,000 na 5,000 ročne v tom istom časovom období. Táto medzera medzi popravenými väzňami a uskutočnenými transplantáciami naznačuje, že musí byť zdroj alternatívnych darcov. Mohli byť zdrojom zadržaní?

Daľšie potvrdenie tejto možnosti prišlo od nemocníc a transplantačných agentov v Číne, ktorí ponúkali bizarne krátke časy pre transplantáciu orgánov. Čakacie časy pre pečeň na Západe zvyčajne presahujú šesť mesiacov, a pre obličky sa čaká dva až tri roky pre darcu, ktorý nie je príbuzným. Podobne pre srdcia a pľúca. Veľa ľudí zomrie zatiaľ čo čakajú. Čínske nemocnice hovorili o čakacích časoch v dňoch - nemožné bez širokého zdroja darcov.

Čínsky tribunál mal dosť veľa evidencie od bývalých väzňov z kempov, nie iba o mučeniach, ale taktiež o "lekárskych testoch". Tieto pozostávali z krvných testov, ktoré boli robené bez súhlasu, bez žiadnej príčiny, a bez žiadnych výsledkov; fyzické vyšetrenia; ultrazvuky, znovu bez akejkoľvek zjavnej príčiny. Aby sa podarila úspešná transplantácia, tkanivo darcu a príjemcu sa musí zhodovať, aby sa minimalizovala šanca odmietnutia. Krvné testy sú nevyhnutné. Vyšetrenie ultrazvukom poskytuje dobrý prehľad o štrukturálnej integrite a zdraví orgánov. Väzni boli dosť znepokojení takýmito testami. Nikdy im nebol povedaný ich zmysel a niektorí z pomedzi nich "zmizli". Dali si dve a dve dokopy. Opýtali sme sa, či by bolo nejaké iné racionálne vysvetlenie o testovaní týchto väzňov (hľadanie infekcie, napríklad, aby sa zistilo, či sú "schopní" podstúpiť mučenie), ale žiadne sa neponúkali. Prišli sme k uzáveru, že sa odohráva násilné odoberanie orgánov a že zdroj orgánov bol pravdepodobne od väzňov v kempoch, najmä Falun Gong.

Ujgurský tribunal vypočul veľmi podobné dôkazy, ale v ešte väčšom rozmere. Pod priamym rozkazom Prezidenta Xi Jinpinga, stovky tisícov (možno viac ako milión) Ujgurov bolo zatknutých v kempoch v Xinjiangu v hrozných podmienkach krutosti, surovosti a nehumánnosti. Veľa z nich bolo mučených veľmi brutálnym spôsobom a počas dlhého obdobia. Väzni oboch pohlaví boli znásilnení a podrobení extrémnemu sexuálnemu násiliu políciou a ľuďmi, ktorým bolo zaplatené aby vykonávali takéto útoky v kempoch. Umiestnenie na samotkách bolo bežné.

Zadržaní boli prinútení vziať lieky, ktoré ovplyvnili ich reprodukciu a tehotné ženy boli prinútené mať potrat, dokonca aj v neskorom štádiu tehotenstva. Ako Falun Gong, Ujguri boli prinútení ku krvným testom a iným lekárskym vyšetreniam bez vysvetlenia. Veľa ľudí "zmizlo". Zatiaľčo niesu žiadne priame dôkazy o násilnom odoberaní orgánov, je to pravdepodobné.

Tlak bol vyvíjaný na Ujgurskú komunitu aj mimo kempov, vrátane monitoringu a sledovania rozoznávaním tváre a inými pokročilými technológiami, ako odoberanie vzorkov DNA a kompilovaním databáz. Muži, Číňania nárdnosti Han boli pridelení ako "rodinní priatelia" aby žili v Ujgurských domácnostiach dlhé týždne aby ich mohli reportovať autoritám. Bol založený systematický program kontroly počatia zameraný na znižovanie Ujgurskej popoulácie a Ujgurské ženy boli donútené vydať sa za Čínskych Han mužov.

Rozsiahly program presume práce bol vytvorený nielen v Xinjiangu, ale aj v "pevninskej" Číne. Moslimská viera, konkrétne, bola zameraná, s tým že symboly viery, vrátane tisícov mešít a pohrebných miest, boli znesvätené alebo zničené. Každ'ý prejav Islamu (vrátane nosenia závojov, nosenia brady a štúdia náboženských textov) by mohlo vyústiť do dlhých väzenských rozsudkov. Dokonca aj použíanie Ujgurského jazyka bolo trestané. Pozemsky a ostatné majetky boli skonfiškované a komunity, vrátane storočných domov, boli fyzicky zničené. ČKS uväznila, niekedy na dlhé obdobie, príbuzných tých, ktorí hovorili o živote v Xinjiangu. ČKS taktiež prinútila krajiny v ktorých mohla vyvinúť dostatočný tlak aby vydali Ujgurských utečenscov do Číny, kde čelili neznámemu osudu. Ujgurský Tribunál prišiel k uzneseniu že sú dostatočné dôkazy popísať to, čo sa stalo a sa deje Ujgurom, ako genocídou.

Tieto dva občianske tribunály vyniesli rozsudok nad ČKS, vinnou z ohavných zločinov proti veľkému počtu ľudí, nie len ich zneužívnaiu ale taktiež ich používaniu ako zdrojov bez súhlasu: zdrojov pre prácu, zdrojov pre fyzickú gratifikáciu a zdrojom pre orgány.

Nepotrebujem pripomínať čitateľom horory lekárských experimentov v koncentračných kempoch. Ale potenciál pre opakovnú nočnú moru na podobnej škále existuje dnes v Číne.

Ako medik som zhrozený, ale možno by som neman byť prekvapený Doktori boli priamo zodpovední za najhoršie skutky mučenia od najmenej Španielskej Inkvizície, najznámejšie v Nacistických koncentračných táboroch, a ako je popísané v reporte Agentúry Centrálnej Inteligencie o mučení z r. 2014. Dôkazy tribunálov implikujú že v Číne, šikovní ľudia, takmer určite lekársky vzdelaní, odobrali krvné vzorky, analyzovali tieto vzorky, vyšetrovali väzňov a odstráili a implantovali orgány bez ich explicitného alebo implicitného vyjadrenia. Stále nedokážem pochopiť ako to mohli spraviť, aj keď niektoré dôkazy ktoré sme počuli nás upozornili že veľa z doktorov samotných majú dôvody báť sa kôli osobnej odvete alebo vyhrážkam svojim rodinám.

Pre neetických predstaviteľov ČKS, obrovská populácia uväznených ľudí predstavuje výnimočný zdroj pre výskum potenciálnych ľudských subjektov. Ak sa nevyžaduje súhlas k účasti na štúdiách a autorita je totálna, potom je možné hocičo. Je už verejne známe, že Čína vytvorila obrovskú DNA databázu Ujgurskej populácie, naminálne z bezpečnostných dôvodov. Ale na čo iné to ešte môže slúžiť? Takáto širokoplošná genomická analýza je momentálne mimo dosahu Západných vedcov a farmaceutických spoločností, ale ako pokračuje výskum viac personalizované, cielený terapie sa vyvíjajú, sú to tieto DNA dáta, ktoré by mohli poskytnúť informácie k objavu nových agentov. Keď už sú lieky navrhnuté, bezpečnostné skúšky by jednoducho mohli byť vykonané na populácii väzňov. Xenotransplantácia je už taktiež realitou: Viď transplantát srdca z prasaťa do človeka v Spojených Štátoch. Ale čo ak by mohli byť chvoané geneticky modifikovné prasatá a vy by ste mali veľkú populáciu vzdržiavaných ľudí, ktorí by mohli byť zahrnutí v klinických transplantačných testoch?

Nemusím pripomínať čitateľom tohto časopisu horory lekárskych experimentov v koncentračných kempoch. Ale potenciál opakovanú nočnú moru dnes existuje v Číne a my sa musíme mať na pozore. Ako navrhla Global Rights Compliance, je dôležité že organizácie - univerzitné, lekárske, a podniky - ktoré racujú s ekvivalntnými Čínskymi (alebo iných národností) inštitúciami robia tri veci: Najprv, zabezpečia ľudskoprávny dohodu aby sa zabránilo zapojeniu do neetických praktík (vrátane transplantácie); zadruhé, vykonať ľudskoprávne procesy na identifikovanie, zabránenie, mitigáciu a zaevidovanie neetických lekárskych transplantačných rizík; a potretie, prerušiť akékoľvek vzťahy, kde takéto neetické orgánové transplantácie nie je možné predchádzať, mitigovať, alebo vyliečiť.

Transplantačná medicína na západe sa spolieha na transparenté zdieľanie dát medzi donormi a príjmateľmi, s tým, že relevantné dáta darcov a príjamteľov sú držané centrálne nárnodnou autoritou. Prioritizovanie je rovnocenné a čakacie listy sú menežované. Risk stratifikácie je možný. Je solídny audit skúšok, takže zdroj darcov orgánov je jasný a potvrdený ako etický. Je dôležité aby bolo možné takéto dáta vystopovať naspäť k darcovi, ak by sa vyvynuli chorobi v príjmateľovi. Takáto transparencia je to, čo musí lekárska výskumná komunita požadovať od Číny.

Poznámka Autora: Chcel by som poďakovať členom Čínskeho tribunálu, najmä Sir Geoffrey Nice QC a Mr. Hamid Sabi pre ich podporu a rady. Taktiež by som chcel vyzdvihnúť všetkých tých statočných ľudí, ktorí poskytli evidenciu tribunálu za značného osobného a rodinného risku a samozrejme všetkým tým, ktorých životy vyhasli ale boli poškodení ako dôsledok zadržiavania a popísaných aktivít.

Martin Eliott je Emeritus Profesor na Pediatrickej Srdcovocievnej Chirurgii na University College London, Emeritus Profesor Fyziky na Gresham College London, a Riaditeľ Národného Servisu pre Vážne Ochorenia Detí v Great Ormond Street Hospital. Bol členom uskutočneného Čínskeho Tribunálu prehlaidajúceho dôkazy násilného odoberania orgánov v Čínskych detenčných zariadeniach.