uncore.org/

about us

uncore.org is an independent media. We bring alternative ultra local news, opinions, translations and an assortment of original poetry. We are not Falun Gong organization, nor are we in any possible way associated with Falun Gong.

The views expressed here are solely those of the authors in their private capacity and do not represent the views of Falun Gong, or any other entity of Falun Gong.

It should be quite obvious that Falun Gong has not approved, endorsed, embraced, friended, liked, tweeted or authorized this media.

o nás

uncore.org je nezávislé médium. Prinášame ultralokálne alternatívne pohľady, názory, preklady a kolekcie originálnej poézie. Nie sme organizáciou Falun Gong, ani nie sme žiadnym možným spôsobom spojení s Falun Gong.

Názory vyjadrené týmto médiom sú výlučne názormi jeho autorov a za žiadnych okolností sa nemôžu vykladať ako oficiálne stanovisko Falun Gong, alebo akejkoľvek inej entity Falun Gong.

Malo by byť zrejmé že Falun Gong neodsúhlasil, nepodporil, nelajkoval, netweetoval ani neautorizoval tieto médiá.