uncore.org/

O praktizovaní

Niektorí ľudia sú veľmi oddaní svojej praxi, no keď príde čo i len malé sklamanie, alebo prekážka ihneď si nájdu všemožné výhovorky na to, aby zanedbali praktizovani a namiesto toho sa venujú svetským veciam.

Sú ľudia, ktorí praktizujú akoby z donútenia, za špeciálnych podmienok to môže byť v budúcnosti dovolené, no výsledky väčšinou niesú dobré. Základom úprimnej praxe je čisté srdce a úprimná túžba dosiahnuť dovŕšenie.

Keď vystúpi Buddhovská povaha človeka, zatrasie desaťsmerným svetom a nebeské bytosti mu prídu pomôcť s jeho poslaním.

Sú aj takí, ktorí sa obrátili, alebo nedokázali dokončiť svoje úlohy a tým hrali negatívne role. Na takýchto ľudí sa nepozeráme.

My jednoducho praktizujueme kultiváciu k vyšším úrovniam.


Ri Yaouyue
9. november 2022