uncore.org/

O poskytnutí spásy


Ľudská civilizácia je stará približne päť tisíc rokov. Korene našej európskej civilizácie siahajú približne 2500 rokov nazad, kedy sa v Aténach zrodili počiatky demokracie, systému vládnutia a riadenia štátu, ktorý pretrval s rôznymi obmenami. Môžeme sa pýtať či je tento systém férový ku všetkým, alebo či je postavený na dobrých základoch, ale dovoľte mi povedať, že tento západný, europsky sytém je podopieraný tisícročiami kultúry, rôznymi Bohmi ma rôznych úrovniach, ktorí zo svojich pozícií riadia bežné ľudské záležitosti svojou veľkou múdrosťou a mocnými nadprirodzenými schopnosťami. Nebolo by dovolené existovať takémuto usporiadaniu bežnej ľudskej spoločnosti, keby v tomto usporiadaní nebolo to, čo je v súlade s Zhen-Shan-Ren, princípmi tohto vesmíru. Toto teda dovoľuje veľkému počtu ľudí udržiavať normálny život a normálnu životnú úroveň, na úrovni svetských ľudí.

Ak chce človek vystúpiť nad a za, tak sa musí kultivovať. Kultivovani k vysokým úrovniam nie je ničím obmedzené, ani rasou, kultúrnou identitou ani tým v ktorej spoločenskej vrstve sa nachádzate. Každý môže kultivovať svoje srdce, pestovať cnosti a vrátiť sa k svojmu pôvodu osvietením sa uprostred ilúzie. Táto ľudská spoločnosť bola takto usporiadaná starými Bohmi na veľmi vysokých úrovniach práve preto, aby umožnila praktizujúcicm Falun Gong, tým ľudom, ktorí prišli na tento svet pomáhať zachrániť vnímajúce bytosti a napĺňať svoje prehistorické poslania, im poskytla miesto a prostredie v ktorom môžu konať skutky súcitu a kultivovať sa.

Osobná kultivácia človeka je začiatok pravého poznania, ktoré vyúsťuje do srdca veľkého súcitu a znášanlivosti. Ľudia v budúcnosti sa už nebudú venovať osobnej kultivácii, ich srdcia už dosiahli svoje úrovne a veci, ktoré mali dosiahnuť.

Dovoľte mi povedať, že táto forma civilizácie by bola ničím bez svojej kultúry, ktorú ustanovovali dlhé veky výnimoční ľudia, polobohovia so špeciálnym poslaním. Všetko toto bolo ustanovené a zariadené pre dnešný deň, aby sa tí, čo sa môžu, tí čo sa dokážu mohli oslobodiť z pút pripútaností a naplno prejaviť svoje božské ja, nadprirodzené sily, božské sily a súcit veľkých vnímajúcich bytostí.

Tí, ktorí stále váhajú, alebo nemôžu prekonať prekážky, ktoré im bránia v naplnení svojich prehistorických sľubov, skúste utíšiť svoje srdcia a myseľ. Pozrite sa dovnútra, rozpustite klamy mysle, túžby po sláve, moci a vplyve a znovu načerpajte síl. Odhodlajte sa objasnovať pravdu ľuďom strateným v ilúzii. Aj keď to na povrchu vyzerá, že nemajú žiadnu šancu obrátiť sa a zostúpiť zo svojich nesprávnych ciest. Môže to vyzerať, že idú po vás, chcú vás zničiť finančne alebo fyzicky. Môžu naozaj chcieť ohroziť váš život. Mali by sme si vypestovať súcit a úrimne objasniť pravdu týmto ľuďom. Iba keď nám bude záležať na každom bez rozdielu, môžeme dosiahnuť toto. Možno sa aj stane, že vystúpia do popredia niektoré božské sily, alebo súcit pomocných bytostí, ktoré odvrátia katastrofu a umožnia tým, ktorí môžu byť zachránení, aby boli zachránení. Tí ktorí nemôžu byť zachránení a nieje žiadna šanca na ich spásu budú odstránení, v naplenní zákona stvorenia, formovania, stagnácie a zničenia, ktorý vládne starému vesmíru.

Skúste to, a uvidíte, že tieto bytosti budú okamžite prenesené do nového vesmíru. Je veľmi ľahké nanovo vytvoriť ľudskú bytosť. Je veľmi ľahké zničiť neuvážene krehké myšlienky človeka na dobro a zviesť niekoho z cesty. Najťažšie je zachrániť hlavnú dušu a to je presne to, o čo sa my pokúšame. Priamo poskytnúť spásu vnímajúcim bytostiam.

Ri Yaouyue
13. november 2022