uncore.org/取消核心

Pribehy Prenasledovania 2 :
Pátranie po zdroji peňazí

Politické strany majú zakázané príjmať rôzne finančné dary. V Amerike je táto idea bežne praktizovaná, nazývaná Lobby. Ja ti dám peniaze a keď ty budeš pri moci, tak si na mňa spomenieš. Nie je toto socialistické myslenie? Takzvané rodinkárstvo, rôzne diplomatické vzťahy nadväzované pomocou dohadzovania štátnych zakázok. Transparentnosť tohto mechanizmu je len na povrchu. Niektorí ľudia majú už vlastné zámky, rôzne vily, hotely centrá. Duchovný rozmer za touto matériou nie je. Sú to Bohovia, Buddhovia a Daovia, kto držia hmotu tak, aby sa nerozpadla v priestore kozmu, v priestore presahujúcom trojitý svet. Všetci títo ľudia, ľudia, ktorí nemajú dostatok duchovného kapitálu na to aby udržali pokope integritu svojej cesty, budú nevyhnutne spôsobovať problémy.

Nezmyselné vojny sú financovné z ťažko zarobených peňazí daňových poplatníkov. Ochrana osôb a majetku je potrebná. Je to predimenzovaná paranoia, ktorá ženie obyčajných ľudí do extrémov. Budovanie podzemných bunkrov, príprava na jadrovú vojnu. Toto všetko je nezmyselné plýtvanie zdrojmi Veľkého Srdca Pána Stvoriteľa. Nie je základný príjem pre každého, strecha nad hlavou, podmienkou na to aby človek presiahol hmotú existenciu troch ríš, dokázal opustiť planétu a zabezpečil si tak svoje miesto, za týmto Univerzom, ktoré poznáme, vo večnosti.

Praktizovanie komunizmu doviedlo všetkých k trpkému koncu. Komunizmus je ako rakovina, nakazené bunky sa nekontrolovateľne rozmnožujú v degenerovanom usporiadaní. Choroby, karma a démoni budú vždy prekvitať v tomto prostredí, ktoré úplne zabudlo na svoj pôvod. Pre praktizujúceho komunizmu, závislého na štátnych peniazoch, nebude nikdy cesty späť. Navždy ostane pribitý na kríž Zákona vnútri trojitého sveta. V cykle reinkarnácie je obyčajný človek ničím. Nedokáže usporiadať svoje záležitosti. Čo ak sa narodí v temnej kalpe? Je to úplný koniec bytosti. Nikdy nebude mať príležitosť vrátiť sa. Je to úplné zatmenie tela a duše. Toto uvedomenie ho privedie k Pravde.

Ri Yaouyue

5. december 2023