Uncore.org | 取消核心

Home Articles News & Resources About us Support Employment Contact

Pribehy Prenasledovania 5 :
Zdroje Krajiny

Odpočúvanie, sledovanie, zbieranie informácií o mojej osobe. Toto všetko plýtva štátnymi peniazmi a zdrojmi krajiny. Keby som mohol ja, Ri Yaouyue pomôcť krajine tým, že by som komunikoval so štátnymi činiteľmi, keby mohli vykonať to čo plánujú, spravil by som to. Lenže scesta, na ktorú sa vydali títo predstavitelia, toto nemožno napraviť takýmto spôsobom. Za všetkými týmito mechanizmami prenasledovania, sledovania, odpočúvania telefónov, interneru, intercomu, rádiového odpočúvania, fyzického sledovania pešo aj v automobiloch. Za týmto vštkým sú staré sily. Je to ich podstata, ktorú nemožno zmeniť. Nedokážu sa prispôsobiť Zhen-Shan-Ren a preto konajú tak ako konajú. V budúcnosti tomuto nebude dovolené existovať. Praktizujúci objasňujú pravdu o prenasledovaní, pravdu o vesmíre. Týmto ľudom treba intenzívne objasniť pravdu. Sú stratení v ilúzii svetských ľudí. Staré sily všetko navrhli tak, aby to vyzeralo že len mechanicky plnia rozkazy zhora.

Bohovia nového vesmíru vás sledujú. Pozorujú každý krok, ktorý spravíte. Dovoľte mi povedať, že aj všetky vlasy na hlave máte spočítané. Tí, čo budú ponechaní do budúcnosti, tí čo budú odstránený v prudkých vlnách chaotickej spoločnosti, dá sa to vôbec porovnať?

Hľadanie špiny na každého človeka, snorenie, stopovanie. Toto všetko sú praktiky, ktoré po čase nebudú fungovať. Pravda je tu pre každého aby ju pochopil. Kto môže pochopiť, osvietiť sa, nastúpi na loď Zákona, ktorá sa plynule plaví. Kto nemôže pochopiť, alebo neustále koná zlé skutky, baží po moci, sláve a peniazoch… Jeho život môže byť naozaj v ohrození. Môže sa mu stať nešťastie, dopravná nehoda, rozpadnú sa mu vzťahy alebo jeho nadriadený zrazu zmení voči nemu postoj. Toto všetko sú karmické princípy zákona, ktoré platia pre bežnú ľudskú spoločnosť. Iba transcendovaním charakteru obyčajnej bežnej ľudskej spoločnosti môže človek vystúpiť nad a za. Jeho životná cesta bude upravená, ak má srdce na to, aby sa kultivoval.

Zdroje celej krajiny, finančné, technické aj ľudské vyčerpané na jedného človeka. Pokiaľ sa jedná o falošnú domnienku, že by nadprirodzenými schopnosťami mohli byť odhalené štátne tajomstvá. Kozmický zákon tak nefunguje. Praktizujúci, ktorý by mal naozaj také veľké nadprirodzené schopnosti, že by mohol vidieť heslá, kódy alebo štátne tajomstvá by musel byť na veľmi vysokej úrovni. Úroveň jeho charakteru daľeko presahuje úroveň charakteru obyčanjných ľudí. Takýto človek by nepovedal ani slovo. Jediné slovo, ktoré by povedal by mohlo obrátiť nebesia hore nohami. On by už vedel, ako používať nadprirodzené schopnosti. Zákon tejto úrovne je takýto. Ak by niekto naozaj vyzradil štátne tajomstvá, ktoré sa dozvedel pomocou nadprirodzených schopností, jeho úroveň by musela byť znížená. Spadol by na úrveň obyčajných ľudí. Musel by odznova začať praktizovať v chaotickom kotli bežnej ľudskej spoločnosti. Toto je veľmi bolestivé a veľmi úmorné. Preto to nikto na vysokej úrovni nespraví. Takýto človek sa zvyčajne o tomto nebude s nikým rozprávať. Uvedomil si princíp. Pokiaľ by povedal niečo z vyššieho Fa, musel by spadnúť. Časopriestor reality by sa zmenil a upravil podľa nasledujúcej úrovne Zákona. Toto všetko je veľmi komplikované. Jemnohmotná úroveň, úroveň citov, emócií, myšlienok, nápadov a ideí je reálna. Má reálnu materiálnu existenciu. Je to zdegenrované myslenie ateizmu, ktoré neverí v božské, čo neponúka cestu von z bludiska. Založené na tvrdohlavom odmietaní božských aspektov ľudskej existencie, kultivovania cností a tradičných hodnôt, nevyhnutne vedie smerom do záhuby, až do úplného zničenia bytosti.

Odpoveďou na otázku je päť tisíc rokov kultúry ľudstva. Je to kultúra ľudstva, zdedená od predkov, ktorá upevňuje morálne myslenie ľudí, udržuje formu ľudskej spoločnosti pred rozkladom a ponúka prostredie na kultiváciu pre praktizujúcich.

Ri Yaouyue

8. december 2023